Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акції ПрАТ "Космед" станом на 01.10.2019 року

04.10.2019

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонернітовариства» Приватне акціонерне товариство «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350) повідомляє,що згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборахстаном на 01.10.2019, загальна кількість простих іменних акцій становить 12 000000 штук, з яких 12 000 000 штук простих іменних акцій є голосуючими.

Голова правління ПрАТ "Космед"

Все документы