Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Космед"

25.05.2020