Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючії акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

11.04.2019