Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

22.06.2015

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Космед"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а, ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "24" липня 2015 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 20.07.2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (порядок денний):

1. Про затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії.

2. Про затвердження кількісного складу та обрання я Реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

4. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

5. Про викуп Товариством акцій.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "24" липня 2015 року з 13:00 до 13:45.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати публікації даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, каб. № 2, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Голова правління Соболєва Г.О.

Все документы