ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ

22.06.2015

ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

 

Наказом №218-К вiд 17 червня 2015 року звiльнено з посади головного бухгалтера Ковальчук Ларису Петрiвну, паспорт серiї СМ 351892, виданий Святошинським РВ України в Київськiй областi, за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 21.05.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

Наказом №219-К вiд 17 червня 2015 року призначено на посаду головного бухгалтера Яремчук Катерину Юрiївну, паспорт серiї МЕ 835615, виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi. Посадова особа призначена на невизначений строк. Протягом останного року обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "ДЕЛIКАТЕС ГРУП". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє..

 

            Голова правлiння                                                                 Соболєва Ганна Олександрівна

 

 

Все документы