ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ “КОСМЕД”

09.07.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ “КОСМЕД”

 

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Космед"

(далі – Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а, ідентифікаційний код 31841350)

 

Товариство повідомляє, що у відповідності до ч.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” внесено зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "24" липня 2015 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, актовий зал(оголошення про скликання позачергових  зборів акціонерів опубліковано в “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”  за № 115 (2119) від 22.06.2015 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 20.07.2015 року.

 

Доповнено порядок денний Загальних зборів таким питанням:

                6.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Перелік питань, які виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів з урахуванням внесених змін):

 

1.       Про затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії.

2.       Про затвердження кількісного складу та обрання я Реєстраційної комісії.

3.       Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

4.       Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

5.       Про викуп Товариством акцій.

6.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "24" липня 2015 року з 13:00 до 13:45.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати публікації даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, каб. № 2, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Соболєва Ганна Олександрівна.  Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

 

Все документы