Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"

2. Код за ЄДРПОУ: 31841350

3. Місцезнаходження: 04078 м. Київ, Сирецька, 49 Г

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 35 24, 044 537 35 24

5. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cosmed.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наказом № 11-К вiд 25 квітня 2017 року звiльнено з посади головного бухгалтера Яремчук Катерину Юріївну, паспорт серiї ТТ 280844, виданий Голосіївським РУ ГУДМС України в місті Києві, за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 17.06.2015 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

Наказом № 13-К вiд 25 квітня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера Щербачову Ірину Валеріївну, паспорт серiї МЕ 207724, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi. Посадова особа призначена на невизначений строк. Протягом останного року обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "БУДЕКОСЕРВІС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Ганна Олександрівна

26.04.2017


Все документы