Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

05.12.2016

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента(для
опублікування в офіційному друкованому виданні)І.Загальні відомості

1. Повненайменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"

2. Код заЄДРПОУ: 31841350

3.Місцезнаходження: 04078 м.Київ, вул.Сирецька, 49 Г

4. Міжміськийкод, телефон та факс: 0445373524, 0445373524

5. Електроннапоштова адреса: office@cosmed.com.ua

6. Адресасторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом длярозкриття інформації:

7. Видособливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікатифонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згодина вчинення значних правочинів

ІІ.Текст Повідомлення

01 грудня 2016 року позачерговимиЗагальними зборами Товариства прийнято рішення, оформлене протоколом № 30, пронадання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Публічнимакціонерним товариством "ОТП Банк" договору застави на суму 10 000000,00 грн. Предметом застави є товари в обороті, загальна ринкова вартістьяких становить 10 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на31.12.2015 року - 33 265 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, щоє предметом договору, до вартості активів Товариства становить 30,062 %. ЗгідноСтатуту Товариства значним є правочин щодо передачі в заставу основних засобівТовариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів) що належитьТовариству.

01 грудня 2016 року позачерговимиЗагальними зборами Товариства прийнято рішення, оформлене протоколом № 30, пронадання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Публічнимакціонерним товариством "ОТП Банк" договору про надання банківськихпослуг на суму 8 000 000,00 грн. Вартість активів Товариства станом на31.12.2015 року - 33 265 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, щоє предметом договору, до вартості активів Товариства становить 24,0493%.

III.Підпис

1. Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься уповідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно іззаконодавством.

2. Головаправління СоболєваГ.О.

02.12.2016

Все документы