Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

05.07.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Космед"2. Код за ЄДРПОУ: 318413503. Місцезнаходження: 04071 м.Київ, вул.Хорива, 55 а4. Міжміський код, телефон та факс: 0445373524, 04453735245. Електронна поштова адреса: ceo@cosmed.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

ПрАТ "Космед" (надалі-Товариство) на підставі проведеної 24 лютого 2016 року державної реєстрації змін до Статуту Товариства, пов'язаної із більшенням номінальної вартості акції без зміни розміру статутного капіталу та на підставі реєстру власників простих іменних цінних паперів, складеного станом на кінець дня 01 липня 2016 року та отриманого від ПАТ "Національний депозитарій України" 05 липня 2016 року, повідомляє про збільшення частки у статутному капіталі Товариства власника істотної участі-фізичної особи. Розмір частки акцій акціонера до зміни розміру пакета акцій (у відсотках до загальної кількості акцій) - 40,416666%.Розмір частки акцій акціонера після зміни міни розміру пакета акцій (у відсотках до загальної кількості акцій) - 80,8333%.

- повідомляє про збільшення частки у статутному капіталі Товариства власника істотної участі-Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" ЄДРПОУ 34300570, юридична адреса - пров. Рильський, 6, м.Київ, 01601. Розмір частки акцій акціонера до зміни розміру пакета акцій (у відсотках до загальної кількості акцій) - 9,583333%.Розмір частки акцій акціонера після зміни міни розміру пакета акцій (у відсотках до загальної кількості акцій) - 19,1667%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Соболєва Г.О. 05.07.2016

Все документы