Особлива Інформація емітента про зміну складу посадових осіб

23.04.2012

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Космед»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31841350

1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м.Київ, вул. Хорива, 55-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 5373524

1.6. Електронна поштова адреса емітента: sdzyuba@cosmed.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.cosmed.com.ua.

1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб2. Текст повідомлення

17 квітня 2012, загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Космед» (протокол № 19 від 17.04.2012р.) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:


Звільнено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО номер 080627 виданий 27.04.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві), з посади Голови правління, за рішенням загальних зборів.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 04.12.2001 р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:10 років


Звільнено Міногіна Олександра Володимировича (Паспорт: серія СН номер 505625 виданий 30.05.1997 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві), з посади Члена правління, за рішенням загальних зборів.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеноїсудимості за корисливі та посадовізлочининемає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.


Звільнено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК номер 663260 виданий 25.11.1997 р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл..), з посади Члена правління, за рішенням загальних зборів.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці.


Призначено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО номер 080627 виданий 27.04.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві) на посаду Голови правління.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління, директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій


Призначено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК номер 663260 виданий 25.11.1997 р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл..) на посаду Члена правління.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник напрямку, супервайзер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

Призначено Ткач Вікторію Вікторівну (Паспорт: серія СО номер 196790 виданий 31.07.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві) на посаду Члена Правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: фінансовий директор, фінансовий контролер, заступник головного бухгалтера, старший менеджер відділу операційного аудит-аналізу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Дзюба С.В.

Все документы