Повідомлення про проведення Загальних зборів

02.07.2013

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.07.2013
Дата публікації 02.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Космед"
Юридична адреса* 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-А
Керівник* Дзюба Станіслав Валентинович - Голова правління. Тел: 0445373524
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КОСМЕД»
(місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А)

Повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОСМЕД» відбудуться 01 серпня 2013 року за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А (четвертий поверх, зал засідань).
Початок зборів о 10-00 годині.
Реєстрація учасників зборів з 09-30 год. до 09-45 год.
Акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 26 липня 2013 року.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні з 9. 00 до 18.00 за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А, четвертий поверх. Відповідальна особа Дзюба Станіслав Валентинович.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, а саме – укладення договору про внесення змін № 5 до договору застави № PL 10-354/28-2 від 30 листопада 2010 року, укладеного із АТ «ОТП Банк».
3. Надання повноважень Голові правління ПрАТ «Космед» п.Дзюбі С.В. на підписання договору про внесення змін № 5 до договору застави № PL 10-354/28-2 від 30 листопада 2010 року, укладеного із
АТ «ОТП Банк».

Телефон для довідок: 044 537 3524

Все документы