Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

12.11.2014


I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Космед" 2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 04071 Київ Хорива 55а 4. Код за ЄДРПОУ 31841350 5. Міжміський код та телефон, факс 044 537 35 24 044 537 35 24 6. Електронна поштова адреса 10.11.2014 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 05.11.2014 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: зменшився пакет акцiй ЛССБ ГРУП, IНК, 94595 США штат Калiфорнiя Волнат бульва Крiк Тайс Воллi, код1914631, вiд 10250000 штук до 0 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 42.7083 % , пiсля змiни - 0%.

10.11.2014 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 05.11.2014 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: збiльшився пакет акцiй фiзичної особи вiд 50 000 штук до 9 700 000 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 0.2083% , пiсля змiни - 40,4167% .

10.11.2014 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 05.11.2014 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: зменшився пакет акцiй ФЕРСТ КЛАС ЕНДЖИНIРИНГ ЛIМIТЕД , Великобританiя Англiя Найтсбридж Лондон Бромптон Роуд, 35, код 569328, вiд 8950000 штук до 0 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 37.2917, пiсля змiни - 0% .

10.11.2014 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 05.11.2014 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: збiльшився пакет акцiй фiзичної особи вiд 50 000 штук до 9 550 000 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 0.2083% , пiсля змiни 39,7917% .

Все документы