Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

10.08.2015

07.08.2015 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi володiють значним пакетом (10 i бiльше вiдсоткiв) акцiй станом на 06.08.2015 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
- зменшився пакет акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТАСК-брокер» 34300570 пров. Рильський, 6 м. Київ вiд 4 700 000 штук до 2 300 000 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни – 19,5833 % , пiсля змiни – 9,5833%.
- збiльшився пакет акцiй емiтента (Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Космед» 31841350 вул. Хорива, 55 а, м. Київ) вiд 9 600 000 штук до 12 000 000 штук, вiдповiдно розмiр частки акцiонера до змiни - 40 % , пiсля змiни - 50 %


Все документы