Особлива інформація емітента про зміну посадових осіб

28.03.2013

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСМЕД»


1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Космед»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31841350

1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м.Київ, вул. Хорива, 55-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 5373524

1.6. Електронна поштова адреса емітента: sdzyuba@cosmed.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.cosmed.com.ua.

1.8. Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових осіб2. Текст повідомлення

20 березня 2013, загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Космед» (протокол № 21 від 20.03.2013р.) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:


Звільнено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО номер 080627 виданий 27.04.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві), з посади Голови правління, за рішенням загальних зборів.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:11 років


Звільнено Ткач Вікторію Вікторівну (Паспорт: серія СО номер 196790 виданий 31.07.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві) з посади Члена правління, за рішенням загальних зборів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 1 місяць.


Звільнено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК номер 663260 виданий 25.11.1997 р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл..), з посади Члена правління, за рішенням загальних зборів.

Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 3місяці.Призначено Дзюбу Станіслава Валентиновича (Паспорт: серія СО номер 080627 виданий 27.04.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві) на посаду Голови правління.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління, директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій


Призначено Шаманського Дмитра Олександровича (Паспорт: серія ЕК номер 663260 виданий 25.11.1997 р. Стахановським МВУ МВС України в Луганській обл..) на посаду Члена правління.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник напрямку, супервайзер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

Призначено Лазебника Максима Володимировича (Паспорт: серія ВС номер 310440 виданий 31.05.2000 р. Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій обл.) на посаду Члена Правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, торговий представник, керівник напрямку. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

Звільнено Бабенко Інну Георгіївну (Паспорт: серія ЕА номер 281710 виданий 16.05.1997 р. Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. ) з посади Головного бухгалтера 20.03.2013р. за рішенням Голови правління на підставі заяви Бабенко І.Г. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяці.

Призначено Мальовану Наталію Сергіївну (Паспорт: серія СО номер 341676 виданий 22.02.2000р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві.) на посаду Головного бухгалтера 20.03.2013р. за рішенням Голови правління на підставі заяви Мальованої Н.С..

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: не визначено.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер, головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Дзюба С.В.

Все документы