Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

09.10.2014

Приватне акціонерне товариство

 «КОСМЕД»

(місцезнаходження товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок 55-А)

 

     Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства

«КОСМЕД» відбудуться 10 листопада 2014 року за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Хорива,

будинок 55-А (актовий зал).

     Початок зборів о 11-30 годині.

     Реєстрація учасників зборів з 08-00 год. до 11-00 год. в день проведення позачергових

загальних зборів.

     Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, або інший документ ,що посвідчує особу,

а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами

чинного законодавства .

     Дата складання  реєстру  акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах –

24 година 05 листопада 2014 року.

     До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  Загальних  зборів

акціонерів Товариства, у робочі дні з 9. 00 до 18.00 , у день проведення загальних зборів - також

у місці їх проведення ,за місцезнаходженням Товариства: 04071, м. Київ, вулиця Хорива, будинок

55-А. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами -  Голова правління

Товариства Дзюба Станіслав Валентинович.

      Перелік питань, що виносяться на голосування:- Порядок денний:

1.      Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».

2.      Обрання Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».

 

       Телефон для довідок: 044 537 35 24

     
 
       Голова правління    ПрАТ «КОСМЕД»                                                                  С.В. Дзюба 

 

Все документы