Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

На засіданні Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства  «Космед» 18 травня  2015 року  ( протокол  №220 від 18.05.2015р.) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

Припинення повноважень посадової особи Дзюби Станiслава Валентиновича прийнято засiданням Наглядової Ради,протокол №220 вiд 18.05.2015 р. Припинення повноваження посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової Ради. Посадова особа Дзюба Станiслав Валентинович (Паспорт СО 080627, виданий Московським РУ ГУ МВС у м.Києвi 27.04.1999р.), який займав посаду Голови правлiння, припинив повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 14 рокiв.

Обрання посадової особи прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Космед",протокол №220 вiд 18.05.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової Ради. Посадова особа Соболєва Ганна Олександрiвна (Паспорт МЕ 906305, виданий Святошинським РУ ГУ МВС в м.Києвi 30.09.2008р.), обрана на посаду Голова правлiння.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки.

Все документы