Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Наказом №177-К вiд 21 травня 2015 року звiльнено з посади головного бухгалтера Мальовану Наталiю Сергiївну,паспорт серiї СО 341676,виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi,за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi з 01.02.2013 року,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

Наказом №178-К вiд 21 травня 2015 року призначено на посаду головного бухгалтера Ковальчук Ларису Петрiвну, паспорт серiї СМ 351892, виданий Святошинським РВ України в Київськiй областi. Посадова особа призначена на невизначений строк.Протягом останнiх десяти мiсяцiв обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ"Торговий дiм"Калинiвка-Премiум" .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

           

 

                Голова правлiння                                                            Соболєва Ганна Олександрівна

 

 

Все документы